Tag Archives: alegija

Alergija na hranu

Alergija na hranu je preosetljivost organizma prema nekim sastojcima hrane. Postoje dva tipa preosetljivosti: Ciklična preosetljivost, pri kojoj je stepen alergičnosti zavisan od učestalosti upotrebe alergogene hrane, tj.u ovom slučaju preosetljivost organizma je utoliko veca, ukoliko se alergogena hrana uzima češće, i obratno. Stalna preosetljivost, kada je alergičnost stalnog karaktera, tj. postoji u svakom trenutku,… Read More »