Скочи на садржај

Uslovi korišćenja

Opšte odredbe

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj tekst pre korišćenja internet sajta NaDijeti.com  (u daljem tekstu „Sajt“), kojeg predstavlja Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista (u daljem tekstu „Vlasnik sajta“). Sajt uređuje Vlasnik sajta uz pomoć saradnika (u daljem tekstu „Uređivački tim“). Pristupanjem ovom Sajtu ili korišćenjem ovog Sajta pristajete da se obavežete na dole navedene odredbe, koje mogu biti s vremena na vreme ažurirane i postavljene na ovoj stranici. Ažuriranje Uslova korišćenja stupa na snagu po objavljivanju na ovoj stranici, čime će se smatrati da su svi korisnici o njima obavešteni.

Sajt pruža raznovrsne sadržaje iz oblasti zdrave ishrane, zdravog načina života, ishrane kod obolelih osoba, ocene dijeta, recepata, namirnica i ostalih tema u delokrugu rada nutricioniste. Uređivački tim Sajta će uložiti razumne napore kako bi se na Sajtu našli aktuelni i tačni podaci.

Korišćenjem sadržaja Sajta korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz tog korišćenja i prihvata korišćenje sadržaja Sajta isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Uređivački tim Sajta neće biti odgovorni ni za kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu koja nastane iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Sajta ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti/netačnosti u njegovom sadržaju.

Vi ste odgovorni za to da Vaš računar ili mobilni uređaj ispunjava sve neophodne tehničke specifikacije za korišćenje Sajta. Takođe ste saglasni sa time da Uređivački tim Sajta ne može garantovati da bilo koji materijal preuzet sa Sajta neće biti zaražen, imati viruse i/ili kod destruktivne prirode. Vi ste odgovorni za preduzimanje neophodnih procedura i antivirusnih i drugih sigurnosnih provera. Sajt povremeno može biti nedostupan zbog različitih tehničkih poteškoća i/ili održavanja.

Komentari i sadržaji u komentarima objavljeni na Sajtu ne odražavaju stav Vlasnika i Uređivačkog tima Sajta, već isključivo korisnika koji ih iznose. Uređivački tim Sajta ima pravo bez prethodne najave da, po vlastitoj oceni, odbije postaviti ili ukloni bilo koji sadržaj koji su korisnici postavili, a za koji smatra da nije primeren. Uređivački tim sajta zadržava pravo da izmeni bilo koji deo Sajta, pa i celokupni sadržaj Sajta, i neće biti odgovoran za bilo kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Zaštita autorskih prava

Podaci, dokumenti i informacije objavljeni na Sajtu podležu zaštiti autorskih prava prema licenci: Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0.

Prema licenci, dozvoljeno je deliti – umnožavati, distribuirati i javno saopštavati delo pod sledećim uslovima:

  • Autorstvo – Morate da navedete ime autora (Jasna Vujičić), kao i link do originalnog članka na ovom Sajtu (sajtu autora)
  • Nekomercijalno  – Ne možete da koristite delo u komercijalne svrhe
  • Bez prerada – Ne možete da menjate, preoblikujete ili da upotrebljavate delo u okviru svog dela (dakle, nije dozvoljeno ni uklanjanje hipertekstualnih veza u delu)

Bez uticaja na:

  • Odricanje – Od svakog ugovornog uslova može da se odstupi, ako dobijete dozvolu nosioca autorskog prava.
  • Javni domen – Ako je delo, u celini ili delimično, u javnom domenu, po merodavnom pravu, licenca ne može da promeni status tog dela.
  • Ostala prava – Licenca ne utiče na sledeća prava: Prava nastala iz zakonskih ograničenja autorskog prava;  Moralna prava autora;  Prava lica povezanih s delom ili s korišćenjem dela, kao što su, pravo na lični život i lični zapis ili pravo na privatnost.

Prema navedenom, nije dozvoljno deljenje, umnožavanje i distribucija sadržaja Sajta u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Vlasnika Sajta. Sadržaj Sajta korisnici mogu koristiti isključivo uz poštovanje svih autorskih prava.

Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg sadržaja objavljenog na Sajtu bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatraće se kršenjem autorskih prava Vlasnika Sajta. Vlasnik Sajta ima pravo da opomene prekršioca autorskog prava da prestane sa daljim kršenjem autorskih prava, a potom, ukoliko se prekršilac ogluši o opomenu, da sudskim putem potražuje zaštitu svojih prava i naknadu štete.

Uređivački tim Sajta se obavezuje da neće svesno kršiti autorska prava drugih lica. Međutim, ukoliko postoji neko ko misli da je njegovo autorsko pravo prekršeno od strane Uređivačkog tima Sajta, dužan je odmah ukazati na autorsko delo (sadržaj) koje je prekršeno, kao i dokaz o pravu raspolaganja nad tim autorskim delom. Ukoliko se ispostavi da je Uređivački tim nesvesno prekršio nečije autorsko pravo, u najkraćem roku će biti obustavljeno, odnosno sprečeno dalje kršenje tog autorskog prava na Sajtu.

Zaštita ličnih podataka

Uređivački tim Sajta se obavezuje da će poštivati anonimnost i privatnost korisnika Sajta.  Prihvatanjem uslova korišćenja korisnik pristaje da se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika. Uređivački tim sajta se obavezuje da podatke korisnika neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani, osim na lični zahtev korisnika ili po nalogu nadležnog Suda.

Pri korištenju Sajta, preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje i zloupotreba tuđeg identiteta na bilo koji način. Uređivački tim Sajta preduzima sve razumne mere na zaštiti podataka korisnika koji se nalaze u bazama. Uređivački tim Sajta ne može garantovati sigurnost podataka korisnika, koji bi mogli biti ugroženi usled neovlašćenog pristupa ili problema sa sistemom.

Oglašavanje i veze

Reklame odnosno oglasi koji se mogu pojaviti na Sajtu su oglasi oglašivača sa kojima Uređivački tim Sajta ima sporazum o oglašavanju. Informacije iz navedenih oglasa biće dostupne korisnicima Sajta ili na drugim Internet stranicama povezanim sa oglašivačima ili Sajtom. Uređivački tim Sajta nije odgovoran za sadržaj oglasa niti za bilo kakvu štetu nastalu oglašavanjem na Sajtu, jer se tu radi o poslovnom odnosu između posetioca Sajta i oglašivača.

Na Sajtu se nalaze i hiper-tekstualne veze (hiperveze) ka drugim internet sajtovima koji predstavljaju druga pravna ili fizička lica, nepovezana sa Uređivačkim timom Sajta. Uređivački tim Sajta ne može imati nikakvu odgovornost za sadržaj i informacije koje sadrže drugi intenet sajt. Ako pristupate drugim internet sajtovima, saglasni ste da su oni nezavisni od Sajta i da Uređivački tim Sajta nema kontrolu nad sadržajem ili dostupnošću tog drugog sajta.

Stavljanje hiperveza ka bilo kojem drugom sajtu ne znači da Uređivački tim sajta podržava ili prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili korišćenje takvog sajta i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili navodni gubitak prouzrokovan kroz ili u vezi sa korišćenjem ili povođenjem za bilo kojim takvim sadržajem, dobrom ili uslugom dostupnom na tom ili kroz taj sajt ili izvor.

Ukoliko niste saglasni sa svim navedenim odredbama, molimo Vas da ne koristite Sajt i da ga odmah napustite.