Kalkulator idealne telesne težine

digitronIdealna telesna težina

Vaša idealna telesna težina je jedan opšti parametar koji stavlja u odnost vašu visinu sa težinom. Postoji više formula prema kojima se izračunava, ali sve su zasnovane na empirijskim istraživanjima. Kalkulator idealne telesne težine nema veliku primenu, ali daje približno prhivatljive rezultate.

Kalkulator ne možete koristiti u ozbiljnijem radu,  jer on ne uzima u obzir pol, sastav organizma ni godište.

Jednostavno:

  • unesite vašu Visinu u metrima (Height ), naravno stavite decimalnu tačku posle nje, na primer: 1.72
  • Pritisnite Calculate