BMI Kalkulator

digitronBMI kalkulator

BMI (Body mass index) ili indeks telesne mase je jedan od osnovnih pokazatelja uhranjenosti osobe. BMI kalkulator daje brojčanu brednost. Detaljnije o BMI, pročitajte u članku OVDE.

BMI je indeks telesne mase i predstavlja uopšteni pokazatelj za procenu telesne mase. Izračunava na osnovu odnosa telesne mase i visine. BMI ne daje informaciju o količini masnoće u telu, ali vam pomoći da u nekom uopštenom smislu odredite da li imate manjak ili višak kilograma. BMI ne treba da posmatrate kao isključivo merilo za procenu zdravlja i debljine osobe.

U sledećoj tabeli, koja je na engleskom jeziku, unesite vaše podatke:

  • visinu (Height, u centimetrima),
  • težinu, tj. masu (Weight, u kilogramima),
  • izaberite da koristite metrički sistem (Metric, u suprotnom korisite Imperijalni sistem iz SAD-a)
  • Izračunajte pritiskom na Calculate.
ft
in
lbs
cm
kg