BMR Kalkulator

Proverite i ostale kalkulatore

BMR kalkulator

BMR (Basal Metabolic Rate) ili Bazalni metabolizam je najmanja potrošnja energije koja je neophodna za održavanje vitalnih telesnih funkcija organizma. Predstavlja minimum emergije koju osoba troši kada se nalazi u stanju odmora. BMR je individualni pokazatelj, zavisi od više faktora.

Upotreba i korišćenje energije u potpunom odmoru je dovoljno za funkcionisanje vitalnih organa: srca, pluća, nervnog sistema, bubrega, jetre, organa za varenje, reproduktivnih organa, mišića i kože. Unošenje manje energije hranom od BMR se nikako ne preporučuje u zdravim dijetama, a ovaj pokazatelj se preciznije meri laboratorijski, indirektnim kalorimetrom. Za opšte potrebe, BMR kalkulator je sasvim primenjiv.

U kalkulatoru koji sledi (na engleskom jeziku) unesite vaše parametre:

  • Težinu, tj. masu (Weight u kilogramima)
  • Visinu (Hight u centimetrima)
  • Broj godina (Age)
  • Pol (Sex: Male-Muški; Female- Ženski)
  • Izračunajte pritiskom na Calculate.